24/07 מה אתם הייתם עושים, גרסת קשת: 15.4% למבחן הגזענות הגדול