09:34 צמוד בפריים: המטבח המנצח גוברת על גוט טאלנט בחצי נקודה