23/04 פעם הם היו חברים: הדם הרע בין 2 בכירי רשות השידור לשעבר
22/04 המרקר עובר במאי לחומת תשלום: יעלה כ-45 ש' בחודש
24/04 עד לסיום המכרז: טל פרייפלד מ"מ סמנכ"ל הטלוויזיה בתאגיד