14/03 תקציב היח"צ והדוברות של המשביר לצרכן עובר לדני לוי
17/03 שינוי במערך היח"צ של מפעל לנדוור: קמחזי קיבלה את התקציב