24/06 בשל ניגוד עניינים: התחלף היח"צ של המתמודדים על רכישת בזק
20/06 רינת ברובינסקי, ענת פרידמן ודנה הרמן פורשות מרני רהב
01/07 קרייסיס חמוץ-מתוק: על המשבר התקשורתי של 'פתי בר'