22/04 כשהבחירות המקומיות בפתח: חברה חדשה לג. יפית וגילי כהן
25/04 אחרי שעזב את גלעד ארדן: נעם סלע עובר ל'ריפבליק יועצים'