05/06 בחירות 2019ב': הכלים ערוכים אחרת, כעת הקרב על הקול הרוסי
25/06 גיוס יועץ תקשורת היה מפחית את האש בפרשת אונס בת ה-7?
06/06 החזית של פייסבוק מול המערכת הבנקאית הגלובלית