28/11 קבוצות מיקוד, סקרים? איך בתכל'ס נכנסים היום למוח של הצרכן
20/11 מגמות לקראת שנת 2020: אז לאן הולך שוק המשפיענים
24/11 כשתכניות העבודה ל-2020 כבר בהכנה: 5 מגמות בפרסום ודיגיטל