25/06 גיוס יועץ תקשורת היה מפחית את האש בפרשת אונס בת ה-7?