27/05 שפה תקשורתית חדשה לכלל ביטוח - עם "החתול שמיל"
29/05 איסתא משיקה שפה תקשורתית חדשה בקמפיין עם אדלר חומסקי
10/06 קמפיין שפיטה ל-TERMINAL X רושם מיליון צפיות בסופ"ש