27/05 שפה תקשורתית חדשה לכלל ביטוח - עם "החתול שמיל"
10/06 קמפיין שפיטה ל-TERMINAL X רושם מיליון צפיות בסופ"ש
29/05 יערה גרויסמן ומרינה דיגמי מונו לסמנכ"ליות לקוחות בקבוצת דבי